วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

02/05/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อยได้เชิญประธาน อสม.ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อยืนยันรายชื่อคนเดินทางเข้าพื้นที่ หาแนวทางในการปฏิบัติงานของ อสม.ในการป้องกันโรคโควิด19ร่วมกัน ณ ห้องประชุม รพ.สต.ธาตุน้อย
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น