วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นางสังวาล เพิ่มทอง ประธาน อสม.หมู่ที่ 9 และคณะ ร่วมคัดกรองงานฌาปนกิจศพของคุณพ่อดี ภูพวก
 

นางนารี คำภา ประธาน อสม.หมู่ที่4 (ประธานตำบลธาตุน้อย) และคณะ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ วัดความดัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย


 

นางภัทรดา สุขสำราญ ประธาน อสม.หมู่ที่ 8 และคณะ ตรวจสุขภาพประจำปี ณ รพ.สต.บ้านธาตุน้อย

 

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นางภัทรดา สุขสำราญ ประธาน อสม.หมู่ที่ 8 และคณะ ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย และหยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย


 

นางดอกไม้ สารรักษ์ ประธาน อสม.หมู่ที่ 7 พร้อมคณะ ออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และหยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย 

นางปราณี จันทร์เติบ ประธาน อสม.หมู่ที่ 6 พร้อมคณะ หยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลาน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

 

นางวงเดือน บุญเพ็ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 2 พร้อมคณะ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ หญิงหลังคลอด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 

นางแสวง อยู่คง ประธาน อสม.หมู่ที่ 1 พร้อมคณะ ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย


 

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นางนิตยา บัวภา ประธาน อสม.หมู่ที่ 10 และอสม.หมอครอบครัว หมู่ที่ 10 ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และหยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย


 

นางภัทรดา สุขสำราญ ประธาน อสม.หมู่ที่ 8 และอสม.หมอครอบครัว หมู่ที่ 8 ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และหยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย