วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

12 พฤศจิกายน 2565 I อสม.หมอครอบครัว หมู่ที่ 7 เยี่ยมหญิงหลังคลอด หยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลาน และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพี่น้องตำบลธาตุน้อย




 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น