วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นางแสวง อยู่คง ประธาน อสม.หมู่ที่ 1 พร้อมคณะ ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น