วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย และนางสาวสุทธิดา ศิริปี นักวิชาการสาธารณสุข ประชุม อสม.หมู่ที่ 3 พร้อมให้ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาพี่น้องชาวบ้านดินดำ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น