วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

12 พฤศจิกายน 2565 I อสม.หมอครอบครัว หมู่ที่ 1 ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และหยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น