วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นางปราณี จันทร์เติบ ประธาน อสม.หมู่ที่ 6 พร้อมคณะ หยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลาน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น