วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นางภัทรดา สุขสำราญ ประธาน อสม.หมู่ที่ 8 และคณะ ตรวจสุขภาพประจำปี ณ รพ.สต.บ้านธาตุน้อย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น