วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

อสม. หมู่ที่ 8 ร่วมกัน มอบของขวัญปีใหม่ 3หมอ ติดตามบ้านเขตรับผิดชอบ


 

ประชุมรับรองค่าป่วยการ อสม.ตำบลธาตุน้อย ประจำเดือน มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย

 


นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย มอบหมายให้ อสม.ตำบลธาตุน้อย ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองโควิด 19 ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่หมู่บ้านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด