วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย มอบหมายให้ อสม.บ้านธาตุน้อย หมู่ที่10 มอบของขวัญปีใหม่ให้ทุกหลังคาเรือน


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น