วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564

19/12/2564 อสม.หมู่ที่ 8 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด- 6ปีและออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตชุมชนหมู่ 8 และทำลายหากพบเห็น 

19/12/2564 อสม.หมู่ที่ 6 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด- 6ปีและออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตชุมชนหมู่ 6 และทำลายหากพบเห็น 

19/12/2564 อสม.หมู่ที่ 4 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ 4 และทำลายหากพบเห็น
 

19/12/2564 อสม.หมู่ที่ 2 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด- 6ปีและออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตชุมชนหมู่ 2 และทำลายหากพบเห็น