วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564

19/12/2564 อสม.หมู่ที่ 2 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด- 6ปีและออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตชุมชนหมู่ 2 และทำลายหากพบเห็น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น