วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

14/12/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ตำบลธาตุน้อย ได้จัดประชุมประธาน,รองประธานและกรรมการ อสม.หมู่บ้านละ 4 คนให้ความรู้ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19(ATK) ณ ห้องประชุม รพ.สต.ธาตุน้อย
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น