วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันที่ 31 มีนาคม 2567นางสาวนิตยา บัวภา ประธาน อสม.หมู่10 และคณะ ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย สรุปค่า Hi=1.53 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและคุณแม่หลังคลอด


 

31 มีนาคม 2567 นางนารี คำภา ประธาน อสม.ตำบลธาตุน้อย และคณะ ได้ออกตรวจลูกน้ำยุงลาย ค่า Hi=1.66 ได้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ออกเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนและหยอดธาตุเหล็กเด็กอายุ 6 เดือน- 6ปี 

31 มี.ค 67 นางแสวง อยู่คง ประธานอสม และคณะอสม. ม.1 บ้านธาตุน้อย ได้ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ค่า Hi=1.53 และหยอดธาตุเหล็กเด็กอายุ 6 เดือนถึง 6ปี