วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2567

15 เมษายน 2567 นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย และตัวแทนประธาน อสม. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและมอบเงินช่วยเหลือในงานฌาปณกิจศพบิดาของ ประธาน อสม. หมู่ 6 นางปราณี สารรักษ์
 

14 เมษายน 2567 คณะอสม .ได้ร่วมทำบุญแล้วรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์

 

14 เมษายน 2567 คณะอสม.หมู่10 ได้ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องในวันสงกรานต์