วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

17 กรกฎาคม 2565 คณะอสม. ธาตุน้อย ร่วมคัดกรองงานศพ


 

17 กรกฎาคม 2565 อสม.หมู่ 7 ร่วมกันฉีดพ่นควัน ในโครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก


 

17 กรกฎาคม 2565 อสม. หมู่ 1 ร่วมกันฉีดพ่นควันในโครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก

 

17 กรกฎาคม 2565 อสม.หมู่ 8 ร่วมกันวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก และหยอดยาลูกหลาน พร้อมแจกไข่และนมให้แก่ลูกหลาน


 

17 กรกฎาคม 2565 อสม.หมู่ 6 บ้านธาตุน้อย ร่วมกันชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงเด็ก