วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

01/08/2564 อสม.ร่วมกับผู้นำชุมชน ตำบลธาตุน้อย ทำความสะอาดหอประชุม รร.บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) เพื่อรองรับผู้กักตัวที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

01/08/2564 อสม.หมู่ที่ 9 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็น
 

01/08/2564 อสม.หมู่7 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็ก แรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ 7ทำลายหากพบเห็น 

01/08/2564 อสม.หมู่ที่ 8 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็ก แรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และทำลายหากพบเห็น


 

01/08/2564 อสม.หมู่ที่ 6 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กและออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ 6 และทำลายหากพบเห็น

 

31/07/2564 อสม.ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดเตรียมสถานที่ จุดกักตัวหลังการรักษา ศูนย์หม่อนไหม

 

31/07/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อย ได้มอบหมายให้ อสม.ตำบลธาตุน้อย เข้าร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอย ก.ศ.น.ธาตุน้อย เพื่อรองรับผู้ป่วยและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยด้วย
 

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

30/8/2564 อสม.ม.8คัดกรองโควิด-19งานฌาปณกิจศพ นางบุญศรี จันทร์เต็ม บ้านเลขที่ 41ม.8
 

30/07/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ และ อสม. ร่วมมือกับฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนให้แพทย์ตำบลลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรอบๆรถและสิ่งของผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งต้องการจะนำสัตว์เลี้ยงมาไว้บ้านก่อนจะเดินทางเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ต่อไป