วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

01/08/2564 อสม.หมู่ที่ 8 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็ก แรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และทำลายหากพบเห็น


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น