วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

31/07/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อย ได้มอบหมายให้ อสม.ตำบลธาตุน้อย เข้าร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอย ก.ศ.น.ธาตุน้อย เพื่อรองรับผู้ป่วยและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยด้วย
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น