วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

12/7/64 ผอ.นายพินิต บุญเพ็งพร้อมทีมเจ้าหน้ารพ.สต.อสม.ร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโรคระบาดโควิด-19เผื่อหาแนวทางป้องกันในหมู่บ้านแลัมอบชุดป้องกันให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น