วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

01/08/2564 อสม.หมู่ที่ 6 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กและออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ 6 และทำลายหากพบเห็น

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น