วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

21-ก.ค.-2564 เจ้าหน้าที่รพ.สต.ธาตุน้อยและอสม.หมู่บ้าน ลงเยี่ยมผู้กักโตที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการและส่งข้าวกล่องแก่ผู้กักโต
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น