วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564

26/09/2564 อสม.ม.4ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็นในเขตชุมชนหมู่ที่ 4 

26/09/2564 อสม.หมู่ที่ 2ออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี ในเขตชุมชนหมู่ 2

 

26/09/2564 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปีที่ศาลาประชาคมหมู่ 10 และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ 10

 

26/09/2564 อสม.หมู่ที่ 7 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี ในเขตชุมชนหมู่ที่ 7 

26/09/2564 อสม.ม.1 หยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี ที่ศาลาหมู่ 1และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ 1 ทำลายหากพบเห็น