วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

23/09/2564 รพ.สต.ธาตุน้อย ร่วมกับ สสอ.,สสจ. นัดผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยเรื้อรัง รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ณ หอประชุม รร.นาคำวิทยา ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการจากตำบลสหธาตุ,ตำบลแดงหม้อ,ตำบลนาคำใหญ่และตำบลธาตุน้อย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น