วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564

05/06/2564 อสม.หมู่ที่ 5ร่วมกับผู้นำชุมชนฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยรอบบริเวณบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตชุมชนหมู่ที่5


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น