วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564

13/09/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อย ประชุมเจ้าหน้าที่ และ CG เพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุม รพ.สต.ธาตุน้อย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น