วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564

12/09/2564 อสม.หมู่ที่ 10 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายหากพบเห็นในเขตชุมชนหมู่ที่ 10
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น