วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564

12/09/2564 อสม.หมู่ที่ 9 ลงพื้นที่สำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็นในเขตชุมชนหมู่ที่ 9 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น