วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564

08/09/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อยได้จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ แก่ อสม.หมู่ที่ 6 และ 9 ณ ห้องประชุมรพ.สต.ธาตุน้อย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น