วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

20/09/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อยได้จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ แก่ อสม.ผู้ที่ยังไม่เข้ารับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมรพ.สต.ธาตุน้อย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น