วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

20/09/2564 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อยร่วมกับ CG ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยติดเตียง-ติดบ้านโซน1และ2 และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย,ผู้สูงวัย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น