วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564

19/09/2564 อสม.หมู่ที่ 3 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ที่ 3 ทำลายหากพบเห็น
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น