วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564

06/09/2564 อสม.หมู่ที่ 2ร่วมกันเข้ามาปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ธาตุน้อยได้พัฒนาบริเวณสวนพืชผัก,สวนสมุนไพรของรพ.สต.ให้ดูสวยงาม

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น