วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

17/01/2565 อสม.หมู่ที่ 1ร่วมตั้งจุดคัดกรองในงานมงคลสมรสของประชากรในเขตหมู่ 1
 

17/01/2565 ศูนย์ LTC ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ LTC ร่วมกับ CM,CG ตำบลธาตุน้อยเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการในปี2565 ณ ห้องประชุม รพ.สต.ธาตุน้อย

 

16/01/2565 อสม.หมู่ที่4 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็น และออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตชุมชนหมู่ที่ 4


 

16/01/2565 อสม.หมู่ที่2 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6 ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ที่ 2

 

16/01/2565 อสม.หมู่ที่1 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6 ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็น และออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตชุมชนหมู่ที่ 1

 

16/01/2565 อสม.หมู่ที่10 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ที่ 10