วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565

16/01/2565 อสม.หมู่ที่6 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6 ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ที่ 6 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น