วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

16/01/2565 อสม.หมู่ที่1 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6 ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็น และออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตชุมชนหมู่ที่ 1

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น