วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

02/01/2565 อสม.ม.6 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ 6 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น