วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565

04/01/2565 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อย และ นายคุณากรณ์ บุญเพ็ง ประธานตำบล(อสม.)ตำบลธาตุน้อย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดา ของนายสุวิทย์ ธานี สสอ.อำเภอเขื่องใน ณ บ้านปลาฝา อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น