วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565

13/01/2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขื่องใน และ อสม.ตำบลธาตุน้อย ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยติดเตียง-ติดบ้าน และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย,ผู้สูงวัย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น