วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

16/01/2565 อสม.หมู่ที่2 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6 ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ที่ 2

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น