วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565

11/01/2565 รพ.สต.ธาตุน้อยได้เปิดฉีดวัคซีน Covid-19 ให้แก่ประชาชนอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น