วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

02/01/2565 อสม.หมู่ที่ 2 หยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ 2

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น