วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

07/01/2565 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อย ได้ประชุม อสม.ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจ ATK เบื้องต้นและติดตามยอดประชากรในหมู่บ้านของผู้ที่ยังไม่รับการฉีดวัคซีน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น