วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

12/01/2565 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อย ได้ออกเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงสูงจากการสัมผัสและใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและใช้ชีวิตประจำวันแก่กลุ่มเสี่ยง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น