วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567

วันที่ 28 เมษายน 2567 นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอสม. ได้ให้บริการลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนผ่านระบบ Health ID ตามนโยบาย บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ให้ประชาชนบ้านธาตุน้อย หมู่1 และ หมู่10 จำนวนผู้มาลงทะเบียน 250 ราย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย


 

วันที่ 28 เมษายน 2567 นางแสวง อยู่คง ประธาน อสม. และ อสม. หมู่1 บ้านธาตุน้อย ได้ชั่งน้ำหนักเด็กแรกเกิด 0-72เดือน หยอดธาตุเหล็กเด็ก 6 เดือน ถึง 6 ป เยื่ยมบ้านผู้สูงอายุ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย