วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2567

15 เมษายน 2567 นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย และตัวแทนประธาน อสม. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและมอบเงินช่วยเหลือในงานฌาปณกิจศพบิดาของ ประธาน อสม. หมู่ 6 นางปราณี สารรักษ์
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น