วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567

วันที่ 8 เม.ย 67คณะอสม.หมู่8 ร่วมกำจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยในครัวเรือนคัดแยกขยะทิ้งถูกประเภทเพื่อรักษาอนามัยต่อบุคคล,ชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น