วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

อสม.ม.10 สำรวจลูกน้ำยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงและหยอดธาตุเหล็กเด็กอายุ 0-6 ปี 28/03/2564


 

อสม.ม.3 สำรวจลูกน้ำทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และเยี่ยมผู้สูงอายุ28/03/2564 

อสม.ม.4 สำรวจลูกน้ำยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงและเยี่ยมผู้สูงอายุ 28/03/2564
 

28/03/2564 อสม.หมู่ที่ 8 ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย ตามภาชนะที่กักเก็บน้ำ ในเขตชุมชนหมู่ 8 และหยอดยาธาตุเหล็กแก่เด็กแรกเกิด - 6ปี


 

28/03/2564 อสม.หมู่ 1หยอดยาธาตุเหล็กให้แก่เด็กแรกเกิด-6 ปี ทุกๆวันอาทิตย์ และรวมตัวกันลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตชุมชนหมู่ที่ 1