วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

24/03/2564 รพ.สต.ธาตุน้อยร่วมกับผู้นำหมู่ที่8,อสม.หมู่ที่8 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยทั่วหมู่บ้าน


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น