วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

23 มีนาคม 2564 รพ.สต.ธาตุน้อย ประชุมวางแผนการควบคุมโรค ร่วมกับ สสจ.,สสอ.,ผู้นำชุมชน,ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน ป้องกันโรคไข้เลือดออก
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น